MM BRAVO

sprawdź nasze nowoczesne meble

Polityka bezpieczeństwa

Informacja dla Klientów

         Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1.          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FM Bravo Sp. z o.o.

2.          Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora e-mail: inspektor@fmbravo.pl

3.           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na firmę oraz w celu realizacji umów.

4.           Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

5.           Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.           Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.           Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania pani/pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. 

8.           Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

O nas

Polski producent mebli
FM Bravo sp. z o. o. prezentuje Państwu nowoczesne meble skrzyniowe w najwyższej jakości

czytaj więcej

FM BRAVO Sp. z o.o.
Szczęsne 21B
10-687 Olsztyn

e-mail: biuro@fmbravo.pl

copyright 2011 © by FM Bravo Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzezone
All rigths reserved | projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo